Oferta

Oprogramowanie PC

Tworzymy oprogramowanie w językach C, C++ działające na platformach Windows, Linux, Macintosh do współpracy z urządzeniami elektronicznymi, komunikujące się poprzez USB, Ethernet, porty szeregowe do akwizycji danych, wizualizacja procesów oraz testów poprodukcyjnych. Istotną częścią naszej działalności jest również tworzenie oprogramowania dla potrzeb medycyny – przesyłanie, obróbka obrazów i przechowywanie danych w formacie DICOM. Wykorzystujemy do tego wieloplatformowe biblioteki QT, VTK, projektujemy bazy danych w oparciu o PostgreSQL.

burn

Projektowanie urządzeń elektronicznych

Opracowujemy urządzenia elektroniczne bazujące na mikrokontrolerach jednoukładowych MSP, ARM , 8051, Cortex M0, M3 i M4, układach PLD, modułami komunikacji bezprzewodowej oraz standardowymi układami analogowymi i cyfrowymi. Posiadamy dużje doświadczenie w integracji z modułami GSM (Telit, UBlox, Wavecom, Cinterion) w zakresie transmisji danych GPRS, SMS oraz połączeń głosowych, GPS(UBlox, Navman, MediaTek), Bluetooth, magistrali CAN, RFID. Projektowanie urządzeń elektronicznych jest prowadzone w oparciu o wytyczne klienta, zgodnie z jego zaleceniami i harmonogramem. Dobór elementów może się odbywać z wykorzystaniem już istniejących pozycji magazynowych Klienta.

sch1m

Produkcja urządzeń

Jesteśmy w stanie wykonać partie prototypowe i partie produkcyjne urządzeń przez nas projektowanych wraz z testowaniem.

board4m

Oprogramowanie embedded

Oprogramowujemy urządzenia opracowane przez nas, jak też i powierzone z wykorzystaniem języków C, Assembler, VHDL.

 

Zarządzanie serwerami danych

Świadczymy usługi kompletowania, konfigurowania i zarządzania serwerami na platformach Linux i Microsoft Windows Server.

FacebookTwitterGoogle+