Zrealizowane projekty

  • Przeglądarka 2D/3D obrazów radiologicznych

mr

ct

  • Kompletny system archiwizacji danych medycznych DICOM na nośnikach taśmowych zarówno w niezależnych streamerach, jak też i bibliotekach taśmowych.
  • System wydawania wyników badań radiologicznych na nośnikach CD/DV z wykorzystaniem automatów do nagrywania płyt pracujący w systemach Windows i Macintosh.
  • Oprogramowanie przesyłania badań w standardzie DICOM (NEMA 2005, 2008 i 20011) z wykorzystaniem kompresji i dekompresji JPEGLS JPEG2000 i JPEG200Lossy, również przy wykorzystaniu szyfrowania TLS/SSL.
  • RIS (Radiology Information System) – system zarządzania pracownią radiologiczną.
  • Oprogramowanie serwera Worklisty (Modality Worklist – medycyna).
  • Przygotowanie polskiej wersji przeglądarki obrazów medycznych Osirix w systemie Macintosh.
  • 4 rodziny urządzeń monitorujące pojazdy mechaniczne (magistrale CAN, J1587, systemy alarmowe, RFID, I2C) wraz z pozycją geograficzną i prędkością (moduł GPS), zgłaszające sygnały alarmowe oraz informacje o wypadkach drogowych. Zgromadzone dane są wysyłane poprzez łącze GSM (protokoły GPRS/TCP, SMS i Voice).
  • System kompletnego sterownika niskoszumowego lasera półprzewodnikowego (sterowanie długością emitowanej fali przez laser półprzewodnikowy) do precyzyjnego pomiaru odległości.

 

FacebookTwitterGoogle+