Projektowanie urządzeń elektronicznych

Opracowujemy urządzenia elektroniczne bazujące na mikrokontrolerach jednoukładowych MSP, ARM , 8051, Cortex M0, M3 i M4, układach PLD, modułami komunikacji bezprzewodowej oraz standardowymi układami analogowymi i cyfrowymi. Posiadamy dużje doświadczenie w integracji z modułami GSM (Telit, UBlox, Wavecom, Cinterion) w zakresie transmisji danych GPRS, SMS oraz połączeń głosowych, GPS(UBlox, Navman, MediaTek), Bluetooth, magistrali CAN, RFID. Projektowanie urządzeń elektronicznych jest prowadzone w oparciu o wytyczne klienta, zgodnie z jego zaleceniami i harmonogramem. Dobór elementów może się odbywać z wykorzystaniem już istniejących pozycji magazynowych Klienta.

sch1m

FacebookTwitterGoogle+