Oprogramowanie PC

Tworzymy oprogramowanie w językach C, C++ działające na platformach Windows, Linux, Macintosh do współpracy z urządzeniami elektronicznymi, komunikujące się poprzez USB, Ethernet, porty szeregowe do akwizycji danych, wizualizacja procesów oraz testów poprodukcyjnych. Istotną częścią naszej działalności jest również tworzenie oprogramowania dla potrzeb medycyny – przesyłanie, obróbka obrazów i przechowywanie danych w formacie DICOM. Wykorzystujemy do tego wieloplatformowe biblioteki QT, VTK, projektujemy bazy danych w oparciu o PostgreSQL.

burn

web

FacebookTwitterGoogle+